સુરત ટ્રાફિક પોલીસ લોકો પાસેથી 21 દિવસ દંડ વસૂલશે નહીં,આર્થિક સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવેલ નિર્ણય

0

કોરોના-અનલોક -2 ના આ દિવસોમાં ટ્રાફિક પોલીસે ગુજરાતમાં સુરત શહેરના લોકોને રાહત આપી હતી.

પોલીસે નિર્ણય લીધો છે કે, આગામી 21 દિવસ સુધી શહેરવાસીઓ ટ્રાફિક દંડ વસૂલશે નહીં. ટ્રાફિક પોલીસના ડીસીપી પ્રશાંત સુમ્બેએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે લોકડાઉનને કારણે મોટાભાગના લોકોની આજીવિકા બંધ થઈ ગઈ છે.

આ સ્થિતિમાં આર્થિક સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે નિર્ણય લીધો છે કે હવે લોકોને દંડ વસૂલવા જોઈએ નહીં, તેમને ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવા માટે જાગૃત થવું જોઈએ.જે નિયમોનું પાલન કરે છે તેમને પુરસ્કાર આપવામાં આવશે.

સામાન્ય લોકોને ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવાની અપીલ.

ઘર છોડતી વખતે માસ્ક પહેરો. નિયમોનું પાલન કરીને અમારી સહાય કરો અને સલામત પણ બનો. આ વખતે ડીસીપીએ એ પણ જાહેરાત કરી કે નિયમોનું પાલન કરનારાઓને પોલીસ પણ ઈનામ આપશે.

ડીસીપીએ કહ્યું, ‘ટ્રાફિક પોલીસ આગામી 21 દિવસ ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરશે અભિયાન ચલાવશે. આ અભિયાનનું નામ “હું અનુસરુ” છે. આ હેઠળ જે લોકો ટ્રાફિકના નિયમોનું સારી રીતે પાલન કરી રહ્યા છે તેમને પુરસ્કાર આપવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here